SUD ODLUČIO! 4 MERE PROTIV RODITELJA DEČAKA UBICE: Evo pod kojim uslovima oštećene porodice imaju pravo na naknadu štete za PRETRPLJENU DUŠEVNU BOL

 SUD ODLUČIO! 4 MERE PROTIV RODITELJA DEČAKA UBICE: Evo pod kojim uslovima oštećene porodice imaju pravo na naknadu štete za PRETRPLJENU DUŠEVNU BOL

Pre dva meseca dogodila se nezapamćena tragedija – pucnjava u OŠ “Vladislav Ribnikar” na Vračaru, gde je trinaestogodišnji dečak ubica, ubio devet svojih vršnjaka i čuvara škole.

TUŽIOCI NAPRAVILI PRESEDAN: Da li je ovaj PREDLOG ZATVORSKE KAZNE dovoljan da dečak ubica odgovara za masakr u “Ribnikaru?”

DEČAK UBICA NAKON POKLONA MAJKE POSTAO OPSEDNUT: “To će sve ljude zanimati, zaradiću milione”

Dečak ubica iz “Ribnikara” NE POKAZUJE EMPATIJU! Dr Rajović o takvoj DECI – “Njima MOZAK NE RADI DOBRO, počinju da se pojavljuju EKSTREMNI PRIMERI”

Javnost se s pravom pita šta će se dogoditi sa najmlađim i najokrutnijim ubicom, ali istovremeno su pokrenuti postupci protiv njegovih roditelja.

Među merama koje su preduzete, roditeljima je zabranjeno da raspolažu nekretninama i novcem.

Viši sud u Beogradu doneo je ove mere, a to zapravo znači da će imati implikacije na odštetu koju potražuju porodice žrtava.

Advokati objašnjavaju da će porodice žrtava dobiti odštetu ukoliko otac ili majka (protiv koje će najverovatnije biti podneta parnična tužba) budu osuđeni.

Ocu i majci dečaka ubice privremeno je zabranjeno da raspolažu nekretninama i novcem, prema predlogu porodica ubijenih u OŠ “Vladislav Ribnikar”, što je usvojio Viši sud u Beogradu.

Međutim, ovo je samo privremeno rešenje koje ima za cilj “obezbeđivanje” sredstava kojima će se isplatiti naknada štete porodicama oštećenih zbog smrti njihovih najbližih.

Odšteta od oca dečaka ubice

Otac dečaka nalazi se u pritvoru, od kako je uhapšen tog kobnog 3. maja.

Okrivljenom ocu, na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela Teško delo protiv opšte sigurnosti.

Sumnja se da on nije držao oružje po zakonskim propisima, a tim oružjem je izvršen masakr u školi.

Takođe, on se sumnjiči da je obučavao svog sina da koristi oružje, kao i da ga je vodio u streljanu.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu Prema Zakonu o krivičnom postupku, oštećeni imaju pravo da podnesu predlog za imovinsko pravni zahtev.

– Porodice su same “popisale” imovinu oca, a sud je ovaj predlog prihvatio. Otac dečaka ubice je preko svog advokata uložio žalbu na ovaj predlog, ali je on odbijen i privremena mera zabrane raspolaganja nekretninama je pravosnažna. U pitanju je predlog 9 oštećenih, a rešenjem je ocu zabranjeno da raspolaže, otuđi i optereti nepokretnosti i pokretne stvari čiji je vlasnik – navodi izvor.

Kako se saznaje, u pitanju je jedan stan, deo poslovnog prostora i putničko vozilo.

To znači da on ne sme da proda, da ih stavi pod hipoteku i slično, rešenjem nije zabranjeno korišćenje ovih nekretnina.

Takođe, ova privremena mera važi samo do okončanja krivičnog postupka.

Zatim, 7. jula je ocu, takođe na predlog oštećenih, doneta privremena mera zabrane raspolaganja novcem.

Ovo je učinjeno da bi bilo moguće da se obezbede njihovi zahtevi, mera zabrane raspolaganja novcem.

Sud je usvojio rešenje i naložio Narodnoj banci Srbije da novčana sredstva računa oca dečaka prenese u depozit javnog izvršitelja.

Kako saznajemo, u pitanju nije sav novac oca dečaka ubice, već samo iznos koji je potreban za imovinsko pravni zahtev, kako bi bilo obezbeđeno da će on moći da isplati štetu porodicama stradalih.

Ipak, da li će porodice moći da steknu pravo na odštetu iako otac bude oslobođen, izvor navodi da je i to moguće.

– U krivičnom postupku se retko kad dosuđuje imovinskopravni zahtev, često se oštećeni upućuju na parnicu da tamo traže odštetu. Parnična odgovornost je šira od krivične tako da iako neko bude oslobođen u krivičnom postupku, to ne znači da ne može da bude obavezan na naknadu štete u parničnom postupku – rekao je izvor.

Međutim, ukoliko se odlučuje u krivičnom postupku, otac mora biti osuđen da bi oštećeni dobili naknadu štete.

Oštećene sud može uputiti na parnicu, kao što je u slučaju majke, u slučaju da se to ne desi.

Foto: Srbija Danas

Odšteta od majke dečaka ubice

U slučaju majke dečaka ubice, ne vodi se krivični postupak, ali je tužilaštvo ranije saopštilo da je pokrenuta predistraga i formiran predmet radi utvrđivanja da li je izvršila krivično delo zlostavljanja i zapuštanja deteta.

Sud je doneo dva rešenja u vezi sa majkom, po predlozima porodica ubijenih.

Četiri osobe su podnele predlog za donošenje privremene mere zabrane raspolaganja imovinom u vezi s majkom dečaka ubice.

– Majka dečaka ubice, u svom vlasništvu ima tri stana i garažno mesto. Ona je u jednom stanu i garažnom mestu jedini vlasnik, dok je u ostala dva stana ona vlasnik 50 odsto – kaže izvor upoznat sa slučajem.

Porodice ubijenih u OŠ “Vladislav Ribnikar” su popisale imovinu majke dečaka ubice koja se sastoji od 20 parcela, ukupne površine preko 100 ari, koje su registrovane kao građevinsko i poljoprivredno zemljište u Paraćinu i Nišu.

Takođe, utvrđeno je da majka dečaka ima 50% vlasništva nad dve zgrade u Paraćinu i Nišu.

Važno je napomenuti da ovo rešenje ne znači da je majci zabranjeno korišćenje ovih nekretnina, već samo da ne sme da ih proda.

Predlog za ovu meru podnelo je čak 27 osoba, članova uže porodice žrtava pucnjave u školi na Vračaru.

Takođe, Narodnoj banci Srbije i javnom izvršitelju je naloženo da sva novčana sredstva kojima majka raspolaže na računima u poslovnim bankama, do visine potraživanja porodica u parničnom postupku, prenesu i polože u depozit javnog izvršitelja.

Porodice izražavaju strah da će majka prodati svu imovinu, s obzirom da je već posećivala nekoliko notara s namerom da je prepiše na druga lica.

Prema informacijama, majka je dala punomoćje advokatu kako bi mogla da pokloni svoju imovinu ili je prenese na rođake.

– Pojavila se u nekoliko notarskih kancelarija, ali su je u svakoj odbili – navodi izvor blizak istrazi.

Pored majke, i otac dečaka je bio zainteresovan za prenos imovine.

Prethodno smo pisali da je tražio da mu notar bude doveden u pritvor, gde je smešten nakon što je njegov sin izvršio masovno ubistvo.

Međutim, odlukom Višeg suda u Beogradu, zabranjeno im je da otuđuju imovinu, prenose je na druge osobe ili je prodaju do daljnjeg.

Porodice žrtava su dužne da pokrenu parnični postupak protiv majke u roku od 37 dana.

Ukoliko to ne učine, privremena mera prestaje da važi.

Foto: Srbija Danas

Kako se određuje visina odštete?

Sud je privremeno preneo određene iznose novca u depozit javnog izvršitelja kako bi se obezbedila isplata odštete porodicama oštećenih zbog duševnog bola izazvanog smrću njihovih bliskih osoba.

Tačan iznos novca nije striktno određen niti postoje propisani iznosi.

Odluka o iznosu novca koji je ocenjen kao dovoljan za isplatu štete zavisi od sudskog postupka i procene sudije na osnovu konkretnih okolnosti i zahteva porodica oštećenih.

– To se odmerava u svakom konkretnom slučaju u vezi sa članom 200 Zakona o obligacionim odnosima. Znaci za pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliskog lica sud ce, ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i njihovo trajanje to opravdava dosuditi pravičnu novčanu naknadu a prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu nematerijalne štete kao i o visini njene naknade sud će voditi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome sluzi ta naknadu – objašnjava izvor.

U parničnom postupku, članovi porodica oštećenih se saslušavaju, a zatim sud procenjuje svaki slučaj pojedinačno kako bi odredio iznos novca za nadoknadu štete.

Prilikom saslušanja, uzimaju se u obzir okolnosti koje se odnose na bliskost sa stradalima, kao i visina bola koji je izazvan smrću žrtava.

Na osnovu tih informacija, sud donosi odluku o odgovarajućem iznosu novčane nadoknade koji će biti isplaćen porodicama oštećenih.

Više od dva meseca od tragedije

U užasnom zločinu koji se dogodio 3. maja, trinaestogodišnji dečak je usmrtio 10 osoba i ranio još šest.

Na mestu zločina, izgubili su život osam učenika i školski čuvar, dok je jedna devojčica preminula 15. maja od zadobijenih povreda.

Istraga je odmah utvrdila da je dečak-ubica detaljno planirao zločin mesec dana unapred.

Posedovao je skice škole i imao spisak potencijalnih žrtava, pri čemu su neki bili označeni kao “prioriteti”.

Budući da dečak nije navršio 14 godina, on ne može biti krivično odgovoran, ne sme biti pritvoren niti osuđen na zatvorsku kaznu.

Međutim, moguće je da bude smešten u ustanovu zatvorenog tipa na duže vreme.