SPECIJALNI PREDMET STRELJANA: Ovo je 18 tačaka na kojima će biti glavni fokus istrage u slučaju dečaka-ubice

 SPECIJALNI PREDMET STRELJANA: Ovo je 18 tačaka na kojima će biti glavni fokus istrage u slučaju dečaka-ubice

Foto: Srbija Danas/Društvene mreže

Pod istragom u slučaju masakra na Vračaru, koji je počinio dečak-ubica u OŠ “Vladislav Ribnikar” je i streljana “Partizan” u kojoj je pomenuti dečak navodno vežbao pucanje sa svojim ocem, što je i potvrđeno iz Višeg javnog tužilaštva. Istragom je obuhvaćeno 18 stvari koje treba da se ispitaju kako bi se utvrdila odgovornost pomenutog streljačkog kluba.

VJT je u Beogradu fcormiralo poseban predmet u cilju utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa radom i postupanjem Streljačkog kluba “Partizan” i dalo nalog policiji da prikupi sledeća potrebna obaveštenja:

 • 1. Da li su nekim internim aktom propisani uslovi korišćenja usluga ovog streljačkog kluba
 • 2. Da li je dozvoljen ili zabranjen pristup maloletnim licima i deci i drugo
 • 3. Zatraženo je i da se utvrdi da li je otac V. K. jedan od korisnika Streljačkog kluba “Partizan”
 • 4. Da li su on i njegov sin obučeni za rukovanje vatrenim oružjem
 • 5  Da li je V. K. donosio svoje vatreno oružje za gađanje i koje
 • 6. Da li je to oružje koristio i njegov sin u streljani
 • 7. Potrebno je da se utvrdi i koliko su puta V. K. i njegov sin koristili usluge streljane
 • 8. Da li je pomenuti dečak dolazio sam ili u pratnji roditelja
 • 9. Da li su se oni bavili streljačkim sportom
 • 10. Da li su imali obavezu dostavljanja lekarskog uverenja za korišćenje usluga streljane rekreativno ili u vidu sporta
 • 11. Potrebno je da se utvrdi da li je Streljački klub “Partizan” deo Streljačkog saveza Srbije
 • 12. Ukoliko jeste, da se predstavnik Saveza izjasni o svim okolnostima koje su mu poznate u vezi sa radom ovog streljačkog kluba tako i o radu streljačkih klubova na teritoriji Republike Srbije
 • 13. Savez treba da se izjasni i da li poseduje akte kojima se klubovima i članovima Saveza utvrdjuju posebne obaveze i ograničenja u postupanju u okviru rada i pružanja usluga
 • 14. Zatraženo je, pored ostalog, da se utvrdi za koju vrstu, marku, model, kalibar i fabrički broj vatrenog oružja je V. K. dato odobrenje nadležnog organa
 • 15. Po kom utvrđenom opravdanom razlogu Zakona o oružju i municiji mu je dato odobrenje
 • 16. Proverava se i koja je zdravstvena ustanova izdala V. K. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za nabavljanje i držanje oružja
 • 17. Da li postoji obaveza za obnavljanjem tog odobrenja
 • 18. Na koji je način nadležni organ cenio ispunjenost svih uslova predviđenih Zakonom o oružju i municiji kada je doneo odobrenje za nabavljanje i držanje vatrenog oružja

Podsetimo, u toku je istraga i protiv majke i oca koji je u pritovoru od 5. maja ove godine, a koji ne negirao krivicu.

Ona će biti saslušana u tužilaštvu kako bi se utvrdilo da li je nad dečakom došlo do zapuštanja ili zlostavljanja.

Za delo zanemarivanje svoje dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja zapusti maloletno lice o kojem je dužno da se stara, zaprećema kazna zatvora je do tri godine. Za delo zlostavljanje pod koje se spadaju – prinuđavanje na preteran rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloletnog lica ili na ili ga iz koristoljublja navodi na vršenje drugih radnji koje su štetne za njegov razvoj, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.

Ocu, koji je od 5. maja u pritvoru u Okružnom zatvoru na teret se stavlja Teško delo protiv opšte sigurnosti.

Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo odbranu.

Podsetimo, prema tadašnjem saopštenju otac je u prethodnom periodu obučavao svog 13-godišenjeg sina da rukuje vatrenim oružjem i municijom, tako što ga je vodio u streljački klub kako bi uvežbavao gađanje meta iz vatrenog oružja, uprkos činjenici da dete ima 13 godina i da takva aktivnost i obuka očigledno ne odgovaraju njegovoj životnoj dobi.

Takođe, otac je, kako se sumnja, postupio suprotno odredbi Zakona o oružju i municiji i suprotno članu Pravilnika o prostorno tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje oružja i municije, jer nije obezbedio uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije tako da ono ne može doći u posed neovlašćenih lica, odnosno da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama ili sličnim ormarima koji se ne mogu lako otvoriti.

Sumnja se da je usled ovakvog njegovog postupanja 3. maja 2023. godine njegov sin uspeo da dođe u posed pištolja marke CZ Shadow, kalibra 9x19mm i pištolja marke Ruger MK kalibra 22 mm LR, za koje osumnjičeni otac poseduje dozvole nadležnog organa, a koje se nalazilo u nepravilno obezbeđenom metalnom sefu u ormaru koji se nalazi u predsoblju stana.

Ocu je određen pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.