SJAJNE VESTI ZA SVE KOJI SU NA MINIMALCU! Vlada Srbije donela novu odluku – evo koliko ćete zarađivati u ovoj godini

 SJAJNE VESTI ZA SVE KOJI SU NA MINIMALCU! Vlada Srbije donela novu odluku – evo koliko ćete zarađivati u ovoj godini

Foto: Profimedia

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2023. godine iznosiće 230 dinara (neto), po radnom času.

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 201,22 na 230,00 dinara po satu. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS”, broj 105 od 14.9.2022. godine.

Ovo je bitno svim poslodavcima koji isplaćuju minimalne iznose zarada zaposlenima, ali i preduzetnicima koji su se opredelili da za sebe isplaćuju minimalnu zaradu (za one preduzetnike koji isplaćuju doprinose i neto zaradu u odnosu na najnižu osnovicu koja važi u trenutku isplate, kao i za preduzetnike koji su se opredelili za neki fiksni iznos zarade, ili za sve poslodavce koji isplaćuju ugovorene iznose zarada više od minimalnog iznosa, ovo nije od značaja).

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2023. godine će iznositi:

za mesec sa 160 radnih sati: 36.800,00 dinara.
za mesec sa 168 radnih sati: 38.640,00 dinara.
za mesec sa 176 radnih sati: 40.480,00 dinara.
za mesec sa 184 radna sata: 42.320,00 dinara.

Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2023. godineće iznositi  (u skladu sa predloženim novim poreskim oslobođenjem od 21.712 dinara):

za mesec sa 160 radnih sati: 49.399,14 dinara.
za mesec sa 168 radnih sati: 52.023,97 dinara.
za mesec sa 176 radnih sati: 54.648,79 dinara.
za mesec sa 184 radna sata: 57.273,61 dinara.

Podsećamo da je prethodna minimalna cena rada (važila do kraja decembra 2022. godine) bila 201,22 dinara po času, što znači da je sadašnja minimalna cena rada uvećana u odnosu na prethodnu za 14,3%. Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2022. godine vrše se po 201,22 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2023. godine se vrše po 230,00 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.