Posle više od 45 godina ukida se JMBG

 Posle više od 45 godina ukida se JMBG

Foto: Profimedia

Matični brojevi građana koji su određeni do dana prestanka važenja Zakona o matičnom broju neće biti brisani iz postojećih evidencija i moći će da se koriste za povezivanje i razmenu podataka u slučajevima kad povezivanje podataka neće moći da bude izvršeno korišćenjem osobnog identifikacionog brojaali ne kao osnovna i stalna identifikaciona oznaka građanina, već kao kontrolni mehanizam.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske stavilo je na javnu raspravu predlog Zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju.

Predloženi zakon ima samo dva člana, u prvom se navodi da danom stupanja na snagu tog zakona prestaje da važi Zakon o matičnom broju, a u drugom da taj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Narodnim novinama – prenosi Index.

JMBG je uveden je 1976. godine u tadašnjoj Jugoslaviji, a građanima je dođeljivan po mestu stanovanja, a nakon toga po mestu rođenja. U JMBG-u su kodirani datum rođenja, regija rođenja, redni broj i pol.

Od 2009. u Hrvatskoj je uveden novi identifikacioni broj, tzv. osobni identifikacioni broj (OIB) koji menja JMBG, ali su u prelaznom razdoblju oba broja bila u upotrebi. Iako se danas isključivo koristi OIB, JMBG se i dalje izdaje i koristi za koordinaciju podataka među državnim registrima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *