PODNELI STE ZAHTEV ZA PENZIJU ILI NAMERAVATE? Jedna greška može skupo da vas košta – pare dobijate samo ovako

 PODNELI STE ZAHTEV ZA PENZIJU ILI NAMERAVATE? Jedna greška može skupo da vas košta – pare dobijate samo ovako

Penzjiu u Srbiji prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, Fond PIO već četiri godine svim novim korisnicima isplaćuje isključivo preko banke, odnosno na tekući račun. To znači, da više kao opciju ne postoji da novac donosi poštar ili da ga dobija na šalteru pošte.

Pravila nalažu da svi oni koji podnose zahtev za penzionisanje mogu da izaberu jedan od sledećih načina na koji će im Fond isplaćivati penziju i to:

  • Na tekući račun
  • Na račun ustanove u koju je korisnik smešten (dom za stare)
  • Preko punomoćnika na njegov tekući račun
  • Na devizni račun korisnicima penzija koji imaju prebivalište van Srbije

U toku postupka za ostvarivanje prava na penziju, odnosno novčanu naknadu podnosilac zahteva, dostavlja jedan od dokumenata radi isplate:

  • ovlašćenje / potvrdu banke u kojoj je otvoren tekući račun
  • rešenje ustanove o postavljenu staraoca ili hranitelja koje sadrži broj tekućeg računa za isplatu penzije
  • rešenje ili drugi akt o smeštaju korisnika u ustanovu socijalne zaštite, odnosno drugu ustanovu koje sadrži broj računa ustanove na koji će se stizati penzija
  • punomoćje kojim se ovlašćuje osoba za prijem penzije i njegov tekući račun

U slučaju da podnosilac zahteva, odnosno budući korisnik ne dostavi jedan od navedenih dokumenata Fond neće isplatiti penziju ili drugo ostvareno pravo. Stari korisnici, koji su radno mesto napustili pre 2019. godine i dalje, ukoliko su tako odabrali, mogu da primaju novac od poštara ili na šalterima pošte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *