ODRŽANA KONFERENCIJA PREPOZNAVANJE I PREVENCIJA ZLOSTAVLJANJA DECE

 ODRŽANA KONFERENCIJA PREPOZNAVANJE I PREVENCIJA ZLOSTAVLJANJA DECE

U organizaciji Evropske agencije za forenziku i Osnovne škole ”Svetozar Miletić” u velikoj sali Gradske opštine Zemun, 26. januara je održana Konferencija ”Prepoznavanje znakova i prevencija zlostavljanja dece”.

Tom prilikom predstavnicima školskih odbora i stručnih službi zemunskih osnovnih škola predstavljeni su rezultati obuke koja je realizovana u okviru istoimenog međunarodnog projekta, čiji je koordinator Pedagoški fakultet Univerziteta u Ljubljani, a kopartneri Evropska agencija za forenziku iz Beograda, Osnovna škola ”Svetozar Miletić” iz Zemuna, organizacija ”Hrabri telefon” iz Zagreba i vrtić iz Drniša.

Konferenciji su prisustvovali predsednik Skupštine Gradske opštine Zemun i član lokalnog Saveta za bezbednost Miroslav Gajić i sekretar Skupštine Gradske opštine Zemun i predsednik Saveta za bezbednost Gradske opštine Zemun Marko Janković, direktor Zemunske gimnazije i laureat ovogodišnje Svetosavske nagrade Miloš Bjelanović, direktor JP ”Pinki” dr Stanislav Glumac, osnivač Evropske agencije za forenziku docent dr Dragan Mijović, direktorka  OŠ ”Svetozar Miletić” Gordana Srećković, direktori zemunskih osnovnih škola, vaspitači, učitelji i nastavnicima, pedagozi i psiholozi. 

Foto: GO Zemun

– Problem nasilja je nažalost uvek aktuelna tema. Ono što nas naročito zabrinjava je porast nasilja među decom i mladima. Zato je od izuzetne važnosti da se o tome priča, da se razgovara i da se ne samo u stručnoj javnosti razmenjuju iskustva, već da cela zajednica bude naučena kako da prepozna, reaguje i da stručne brošure dobiju sve škole. Najgore što svima može da se desi je da zatvaramo oči i da ne primećujemo. Gradska opština Zemun se zato iz delokruga svojih nadležnosti u okviru Lokalnog saveta za bezbednost na neki način obavezala da bude medijator i pomagač zemunskim školama, i svim učesnicima u procesu prevencije nasilja, kako bismo zajedno ostvarili rezultate i o ovoj temi za nekoliko godina govorili iz drugog ugla – rekao je predsednik Skupštine Gradske opštine Zemun Miroslav Gajić.

Škola ”Svetozar Miletić” je učestvujući u međunarodnom projektu u saradnji sa kolegama iz regiona postala na neki način referentni centar za edukaciju svih učesnika u vaspitno-obrazovnom procesu. 

Foto: GO Zemun

– Fokus projekta je da pomognemo deci ukoliko trpe nasilje izvan škole i vrtića. Pre svega se misli na porodično nasilje, jer svaka manifestacija nasilja je veliki neuspeh. Zato smo mi tu da pomognemo. Naša uloga u školi je da prepoznamo relevantne znakove koji možda pokazuju da dete trpi nasilje. Obično se to manifestuje ili pojačanom agresijom ili povlačenjem u sebe. Ovaj seminar nas je obučio kako da postupimo u takvim situacijama, da hitno reagujemo i kontaktiramo centre za socijalni rad i druge stručne službe koje su prava adresa za ovu vrstu problema – rekla je direktorka OŠ ”Svetozar Miletić” Gordana Srećković.

Zapaženu statistiku porasta digitalnog nasilja nad decom predočila je docent dr Tanja Kaurin, ekspert za IT bezbednost i digitalnu forenziku Evropske agencije za forenziku.

Na Seminaru je istaknuto da obuka nije bila samo za nastavnike i učitelje iz 12 zemunskih osnovnih škola, već i za direktore i stručne službe, odnosno za školske pedagoge i psihologe, kao i za vaspitače Predškolske ustanove ”Nada Naumović” iz Kragujevca.

Foto: GO Zemun

U toku projekta, koji je započet 1. oktobra 2020. godine,  realizovane su četiri projektne aktivnosti.

Pošlo se od analize potreba za svaku grupu učesnika koji su i krajnji korisnici, zatim je urađen i program za primenu mera koje će biti upotrebljene kako bi se nasilje predupredilo i sada je projekat u fazi širenja, odnosno početka primene u školama.

Nakon Konferencije učesnicima pilot obuke, direktorima osnovnih škola, stručnim saradnicima, nastavnicima i učiteljima iz Zemuna i Novog Beograda, kao i direktorima, vaspitačima i stručnim saradnicima predškolskih ustanova opštine Kragujevac uručeni su sertifikati.