NEMA VIŠE KONTROLORA U GRADSKIM AUTOBUSIMA U BEOGRADU: Poznato je ko će kontrolisati putnike!

 NEMA VIŠE KONTROLORA U GRADSKIM AUTOBUSIMA U BEOGRADU: Poznato je ko će kontrolisati putnike!

Foto: Srbija Danas

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, objašnjavajući sistem funkcionisanja gradskog prevoza u budućnosti kazao je i da se ukidaju kontrolori.

 U autobuse će ulaziti Beli, odnosno Komunalna milicija i neće zaustavljati autobus ni ostale putnike. Putniku bez karte oni će uručivati nalog za plaćanje posebne karte. Putnik koji dobije taj nalog neće biti izbačen iz autobusa.

Gradonačelnik je, da podsetimo, rekao da će grad Beograd potpuno raskinuti ugovor sa Kentkartom o naplati karata i održavanju sistema, što znači i ukidanje postojećih validatora, prezentovao je novo rešenje.

– Ovo je novi sistem javnog prevoza u Beogradu. U postojećem sistemu grad je podeljen na 4 zone. U novom postojaće samo dve. U sadašnjem sistemu postoji karta koja važi 90 minuta i košta 89 dinara. Ova karta se ukida. Postojaće celodnevna karta za ceo grad i cena će biti 200 dinara. Ukidaju se i papirne karte za jednu vožnju – rekao je Šapić.

Uvodi se karta za 7 dana po ceni od 1.000 dinara, ukidaju se postojeće karte za 3 i 5 dana.

Mesečne karte koštaće 3.000 dinara za jednu zonu i 3.500 za dve zone. Godišnja karta koštaće 30.000 dinara za prvu, odnosno 35.000 dinara za dve zone.

Karta će se kupivati preko SMS poruke, aplikacije i na prodajnim mestima Javnog preduzeća “Naplata prevozne usluge”.

Ukida se prodaja u vozilima, na trafikama, preko interneta i platnom karticom.

– Uvodimo moderan sistem plaćanja putem besplatne aplikacije – kazao je Šapić. Plaćanje SMS porukom biće slično kao kod naplate parkiranja.

Svi učenici starosti do 19 godina dobijaju besplatan prevoz. To važi i za starije osobe od 65 godina, ali oni neće morati da imaju kartu i godišnju dopunu kao do sada. Oni će se prijavljivati preko aplikacije ili će dobiti doživotnu u besplatnu kartu.

Kako su kontrolori do sada radili?

Do sada, u sistemu u kom smo imali busplus, putnik koji bi uslugu prevoza platio posebnom kartom bio je dužan da prilikom svake naredne kontrole uz posebnu kartu kontroloru na uvid pruži i podatke o svom identitetu.

Korisniku koji ne kupi posebnu kartu izdaje se prekršajni nalog odnosno zapisnik koji sadrži sledeće podatke o licu:

ime i prezime, JMBG
adresa
broj identifikacione isprave
organ izdavanja identifikacione isprave

Podatke o korisniku koje se u momentu kontrole zateklo u vozilu ili u rezervisanom prostoru, bez važeće karte i koje ne kupi posebnu kartu, kontrolor upisuje u službenu evidenciju i elektronskim putem stavlja na uvid komunalnoj policiji radi izdavanja prekršajnog naloga.

Ovako sačinjen i elektronski potpisan prekršajni nalog šalje se elektronskim putem kontroloru na njegov prenosni uređaj, koji ga štampa i uručuje korisniku.

U slučaju nemogućnosti štampanja prekršajnog naloga kontrolor korisniku uručuje zapisnik radi upisa u službenu evidenciju i stavljanja na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga.

Korisnik koji se u momentu kontrole zateklo u vozilu bez važeće karte i koje ne kupi posebnu kartu dužno je da po uručenju odštampane kopije elektronski potpisanog prekršajnog naloga, odnosno zapisnika napusti vozilo na prvom narednom stajalištu, odnosno rezervisani prostor. Ukoliko lice ne napusti vozilo, kontrolor može da izda nalog vozaču da zaustavi i zadrži vozilo na stajalištu.

Uručenje i plaćanje prekršajnog naloga vrši se u skladu sa zakonom kojim se reguliše prekršajni postupak.

Kontrolor u kontroli može zatražiti pomoć policijske uprave, odnosno komunalne policije.