KAZNE ZA NESAVESNE VLASNIKE PASA SU PAPRENE! Ukoliko ne marite gde vaš ljubimac vrši nuždu, PLATIĆETE DEBELO

 KAZNE ZA NESAVESNE VLASNIKE PASA SU PAPRENE! Ukoliko ne marite gde vaš ljubimac vrši nuždu, PLATIĆETE DEBELO

Foto: Profimedia

Zakon jasno kaže da je zabranjeno je držanje pasa i mačaka i ostavljanje istih bez nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu.

Kada pričamo o domaćim životinjama, sa sigurnošću možemo reći da živimo u društvu gde se neretko susrećemo sa ljubiteljima pasa i mačaka, te je veliki broj građana vlasnik bar jednog od ovih dobroćudnih životinja. 

Na instagram stranici serbialive_beograd, danas je osvanula jedna duhovita objava, gde se jedna persona požalila na komšiju, koji ne mari gde njegov ljubimac vrši nuždu, te je zamolio ostale stanare da mu pomognu i probaju zajedničkim snagama da reše ovaj problem.

Foto: Printscreen/instagram/serbialive_beograd

Koliko god da je ova “poruka” možda i smešna, svakako treba imati empatije i za druge stanare, kojima ovo zaista predstavlja veliki problem, te smo odlučili da izdvojimo neke od bitnih zakonskih činjenica, koje propisuje naša država, a tiču se upravo kućnih ljubimaca i obaveza o njihovom uzgoju, ponašanju u javnosti, nezi i brizi o njima.

ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Ovom odlukom Zakon određuje mesta i prostore u kojima se mogu držati domaće životinje i kućni ljubimci u nekomercijalne svrhe, mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa i mačaka na javne površine, organizovanje zoohigijenske službe i obezbeđivanje prihvatilišta za napuštene životinje, na teritoriji grada Beograda.

Pas i mačka, u skladu sa odredbama ove odluke, mogu se držati u sledećim prostorima:

– Stanu u stambenoj zgradi, dvorištu stambene zgrade, porodičnoj kući, dvorištu porodične kuće.

– Zajedničkom dvorištu porodične kuće, dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća.

Međutim, Zakon jasno kaže da je zabranjeno je držanje pasa i mačaka i ostavljanje istih bez nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu.

Psi i mačke se mogu držati i u zajedničkim prostorijama stambene zgrade, kao što su perionica, prostorija za sušenje rublja, prostorija za rad organa upravljanja zgradom i prostorija za smeštaj opreme za tekuće održavanje zgrade.

Međutim, da bi se to dogodilo, potrebno je dobiti saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade.

Ova saglasnost podrazumeva da svi stanari pristanu na prisustvo kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama.

Dozvoljeno je uvođenje pasa i mačaka u lift stambene zgrade ukoliko je prazan.

Prilikom korišćenja lifta, stepeništa i hodnika stambene zgrade, pas mora biti na povocu pod neposrednom kontrolom držaoca.

Izvođenje kućnih ljubimaca na površine javne namene i površine u javnom korišćenju

Na ulicama možemo videti vlasnike koji su pustili svoje pse da se slobodno šetaju, ne stavivši im korpicu na njušku. Takve nesavesne vlasnike možemo prijaviti i oni će snositi sankcije.

Na javne površine mogu se izvoditi psi koji su vakcinisani protiv besnila i trajno obeleženi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Držalac životinje, kao i lice koje izvodi psa na javnu površinu, dužan je da psa izvodi na povocu, takođe, vlasnik odgovara pod punom pravnom odgovornošću za ponašanje svog ljubimca.

Opasnog psa na javnu površinu mogu izvoditi samo punoletna lica, i to na povodniku i sa zaštitnom korpom na njušci, a sa sobom moraju da ponesu potvrdu za psa izdatu u skladu sa posebnim propisom.

U postupku izdavanja saglasnosti, opasan pas se upućuje kod ovlašćene veterinarske organizacije radi obavljanja pregleda i provere da li je pas vakcinisan i trajno obeležen, a sve o trošku vlasnika, nakon toga, dobija se saglasnost da se opasan pas može izvoditi na javne površine,i ta saglasnost se izdaje na period od 15 dana.

Pas se može puštati sa povoca da se slobodno kreće samo u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini u vremenu od 22.00 sata do 09.00 sati sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno, u vremenu od 20.00 sati do 10.00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja vremena.

Zabranjeno je puštati psa sa povoca da se slobodno kreće u delu parka i druge javne zelene površine, u kojem se nalazi uređeno dečje igralište, kao i u delu pod cvetnim zasadom.

Ukoliko pas ili mačka, prilikom izvođenja, na bilo koji način isprlja javnu površinu, vlasnik, odnosno lice koje izvodi psa ili mačku, obavezan je da isprljanu površinu bez odlaganja očisti.

NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za komunalne poslove.

Vlasnik životinje dužan je da komunalnom inspektoru i komunalnom policajcu omogući neometano vršenje poslova, omogući pristup objektima i životinjama, stavi na uvid sva potrebna dokumenta i u ostavljenom roku dostavi potrebne podatke i postupi po nalogu.

KAZNENE ODREDBE

Vlasnik, koji ne poštuje ove provise, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 75.000,00 kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

  • Drži psa ili mačku u zajedničkim prostorijama stambene zgrade bez prethodno pribavljene saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade
  • Izvodi psa na javnu površinu bez povodnika
  • Isprljanu površinu ne očisti bez odlaganja
  • Uvodi pse i mačke u objekte iz stava
  • Njegovog opasnog psa na javne površine izvodi lice koje nije punoletno; ako izvodi opasnog psa bez povodnika, zaštitne korpe na njušci i potvrde za pse
  • Izvodi opasnog psa na javnu površinu bez prethodno pribavljene saglasnosti, potvrde za pse i važeće prijave za učešće na izložbu
  • Ne omogući komunalnom inspektoru i komunalnom policajcu neometano vršenje poslova, odnosno pristup objektima i životinjama, ne stavi stavi na uvid sva potrebna dokumenta i u ostavljenom roku ne dostavi potrebne podatke i ne postupi po nalogu

Ovo su samo neke od odredaba koji naš Zakon propisuje, a sa čime se najčešće susrećemo i većina je u dilemi kako postupati u ovakvim situacijama.

Svakako, predlog je da pre svega pokušamo problem da rešimo konstruktivnim razgovorom sa vlasnikom ljubimca, te ako baš nemamo izbora, da se pozovemo na Zakon.