“DECA KOJA NISU SPREMNA ZA NASTAVU NE MORAJU DA IDU” Ministarstvo prosvete dalo preporuke za OŠ “Vladislav RIBNIKAR”

 “DECA KOJA NISU SPREMNA ZA NASTAVU NE MORAJU DA IDU” Ministarstvo prosvete dalo preporuke za OŠ “Vladislav RIBNIKAR”

Nadležno ministarstvo učinilo je dostupnim javnosti preporuke u vezi sa daljim odvijanjem naučno-vaspitnog procesa u OŠ “Vladislav Ribnikar”

Ministarstvo prosvete je saopštilo da je na osnovu odluke pedagoškog kolegijuma OŠ Vladislav Ribnikar, i u dogovoru sa savetom roditelja te ogledne škole i Radne grupe za unapređenje mentalnog zdravlja i sigurnosti mladih, dalo preporuku za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada i vannastavnih aktivnosti do kraja nastavne godine, za sve učenike Ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu.

Ministarstvo je u saopštenju navelo sledeća četiri zaključka:

1. Svakom detetu, koje se ne oseća spremno da pohađa nastavu i kome je neophodna podrška, ista je omogućena od strane stručnih lica.

2. Nastava, kao i ostali vidovi podrške procesu učenja, održavaju se isključivo za decu čiji su roditelji izrazili želju za tim.

3. Svaki roditelj ima mogućnost da, u bilo kom trenutku, promeni odluku u skladu sa trenutnim osećanjima svog deteta.  

4. Ministarstvo prosvete priprema predlog posebnog modela upisa u srednju školu za učenike 8. razreda Ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar koji biti prvo predstaviti roditeljima.