DANAS SLAVIMO SVETU ANASTASIJU: Smatra se izbaviteljkom od vradžbina i magije – svaka žena treba da uradi jednu stvar (VIDEO)

 DANAS SLAVIMO SVETU ANASTASIJU: Smatra se izbaviteljkom od vradžbina i magije – svaka žena treba da uradi jednu stvar (VIDEO)

Foto:YotubePrintscreen/Verski Kalendar

Sveta velikomučenica Anastasija je rođena u Rimu, u domu bogatog oca. Od rane mladosti je bila velika vernica, koja je poštovala Isusa Hrista. Otac je primorao da stupi u brak sa neznabožačkim vlastelinom Publijem.

Izgovarajući se na ženske bolesti Anastasija je odbijala da ispuni svoje bračne dužnosti. Zbog toga ju je muž mučio glađu i zatvarao je u kuću. Ali kada je saznao da ona redovno posećuje tamnice u kojima su se nalazili hrišćanski mučenici, odnosi im hranu, pere im rane, deli milostinju – oterao ju je od sebe.

Ona odlazi u Makedoniju gde je nastavila da pomaže ljudima postradalim u ime Hrista. Tu bi raspoznata kao hrišćanka, zbog čega bi uhvaćena i vođena na saslušanja kod raznih sudija.

Osuđena na smrt glađu Anastasija je bez hrane živela u tamnici moleći se. Potom su je stavili na lađu sa još nekim hrišćanima kako bi je potopili, ali i tu je Bog sačuvao.

Najzad je umrla od posledica spaljivanja. Postrada i preseli se u Carstvo Hristovo 304. godine.

Danas je veoma važno da svaka žena uradi dobro delo u ime velikomučenice Anastasije.

Veruje se da Sveta Anastasija dolazi u pomoć svim ženama koje danas odu do crkve, zapale sveću i izgovore ovu molitvu:

– Ovčica Tvoja Isuse, Anastasija, zove silnim glasom: “Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe.

Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše.