DA LI STE ZNALI DA MOŽETE PENZIJU DA DOBIJATE UNAPRED? Ova usluga je potpuno besplatna, a potrebne su vam samo dve stvari

 DA LI STE ZNALI DA MOŽETE PENZIJU DA DOBIJATE UNAPRED? Ova usluga je potpuno besplatna, a potrebne su vam samo dve stvari

U mnogim bankama penzioneri mogu da se opredele za opciju “penzija unapred” ukoliko im zatreba. Primanja se mogu podići i par dana pre zvaničnog dana isplate koju je odredio PIO Fond.

Ova usluga se odobrava na određeni period, od 12 ili 24 meseca, na primer, u zavisnosti od toga kakav se ugovor sklopi. To pravo se odobrava korisnicima tekućih računa koji imaju redovan mesečni priliv i koji uredno izmiruju svoje obaveze prema banci.

Penzionerima koji se opredele da im isplata penzija ide korišćenjem usluge “Penzija unapred” i o tome zaključe ugovor sa bankom, dinamika uplate se pomera unapred u odnosu na stvarni datum uplate, u zavisnosti od kategorije penzionera.

Ovaj način isplate penzija je besplatan, odnosno radi se o potpuno beskamatnom kreditiranju.

Prijavlјivanje je veoma jednostavno i brzo i radi se na šalteru bilo koje ekspoziture. Za sklapanje ugovora dovoljni su lična karta i bankovna kartica, a nakon isteka ugovora on se može produžiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *